Login#
  • ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย
  • anesththai.rcat@gmail.com

ระบบสมาชิก Member SySTEM

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

#

สมัครสมาชิก

ร่วมสมัครสมาชิก

#

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกของท่าน

#

ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกของท่าน

ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกของท่านให้เป็นปัจจุบัน

#

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

ดูสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิก

การสมัครขอทุนวิจัย

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย.

#

ทุนโครงร่างงานวิจัย

สมัครขอทุนโครงการวิจัย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

#

ทุนการไปฝึกอบรมต่างประเทศ

สมัครขอทุนการไปฝึกอบรมต่างประเทศ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

#

ทุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ

สมัครขอทุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ ๕๐ ปี ชั้น 5 เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

#

โทรศัพท์ 02-716-7220
แฟ็กซ์ 02-716-7771